MAS Jablunkovsko

Vážení obyvatelé, podnikatelé, neziskové organizace a další příznivci MAS Jablunkovsko,

jedním ze základních cílů MAS Jablunkovsko je rozvíjet své území a podporovat všechny, kteří se snaží o totéž. V tomto ohledu nyní zjišťujeme veškeré aktivity, nápady a rozvojové podněty v území. Pokud tedy Vy nebo někdo ve Vašem okolí rozpracovává jakýkoli záměr směřující k rozvoji jablunkovského regionu, prosím, vyplňte následující formulář a zašlete nám jej na email info@masjablunkovsko.cz. Jedná se o tzv. Projektový námět. Pomocí tohoto stručného dotazníku nám dáte vědomost o daném plánu a my jej založíme do databáze projektů, které mohou být v nastávajícím programovém období 2014-2020 rozvíjeny prostřednictvím finančních prostředků získaných pomocí MAS Jablunkovsko. V současnosti jsme dokončili zpracování strategie MAS Jablunkovsko, která je stěžejním dokumentem pro přerozdělování dotací. První kolo sběru námětů bylo uzavřeno 30. dubna 2015. Sestavený zásobník projektů byl vychozí pro přípravu finančního plánu strategie. Projektové náměty můžete zasílat i nadále, avšak další aktualizace strategie proběhne v roce 2018 v rámci evaluace strategie. Uvědomujeme si, že zjišťování, zda právě Váš záměr bude možno financovat z prostředků, které MAS bude mít k dispozici je velice složitou záležitostí, proto pokud máte dotazy a nejasnosti, obracejte se na nás. Pomůžeme Vám zacílit Váš záměr tím správným směrem, aby byl co nejvíce přínosný pro Vás i pro region.

Děkujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Odklad výzev MAS Jablunkovsko

08.09.2016 11:02
Informujeme potenciální zájemce o dotace, že v současné době stále probíhá proces schvalování...

Jabkový den

29.08.2016 14:54
Jablunkovské centrum kultury a informací srdečně zve na tradiční "Jabkový den" Plakát ke stažení

Dožínky 2016 - Návsí

09.08.2016 10:49
Obec Návsí společně s firmou NETIS, a.s. srdečně zvou na tradiční dožínky. Akce se uskuteční...

Nabídka konzultací

Konzultace záměrů

01.01.2016 12:52
V rámci realizace projektu "Komunitní rozvoj...