Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Archiv výzev > Výzva PRV 7

Výzva PRV 7Datum konání:
1.3.2021

Místní akční skupina MAS Jablunkovsko, z. s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Výzva MAS č. 7 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Vzhledem k aktuální nouzové situaci žádáme žadatele, aby své záměry konzultovali buďto telefonicky nebo emailem na kontakty uvedené ve výzvě. Žádáme především žadatele, kteří budou podávat žádosti o dotaci do čl. 20 (zaměřeno na podporu mateřských a základních škol, neziskových subjektů a spolků, podporu veřejných prostranství), aby své konzultace učinili s dostatečným předstihem, aby bylo možné případné nejasnosti konzultovat s řídícím orgánem PRV.

Operační program: Program rozvoje venkova

Zahájení výzvy: 28.2.2021

Konec Výzvy: 20.4.2021

Finanční alokace: 11 676 095 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 5 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé:

Fiche 1 - Investice do zemědělských podniků

  • zemědělský podnikatel

Fiche 2 - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

  • zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin pro lidskou spotřebu
  • výrobce krmiv
  • jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů

Fiche 3 - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

  • podnikatelské subjekty (FO a PO), mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci

Fiche 4 - Neproduktivní investice v lesích

  • vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL
  • sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL

Fiche 6 - Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

  • obec nebo svazek obcí (aktivita Veřejná prostranství v obcích)
  • obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu (aktivita Mateřské a základní školy)
  • obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby (aktivita Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven)

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Aneta Koňaříková
e-mail: aneta.konarikova@masjablunkovsko.cz

Seminář k výzvě: 8. 3. 2021 od 9:00, přístup k semináři https://zoom.us/j/97594439545 

DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

 

 

 

 

DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ