Mapa územní působnosti MAS Jablunkovsko

Území Místní akční skupiny Jablunkovsko je tvořeno katastrálními územími svých šestnácti členských obcí. Celkově tak zaujímá rozlohu 258,6 km2. Její hranice tvoří z velké části Slovenská a Polská republika. Území je taktéž obklopeno katastrálním územím města Třince, stejně tak jako oblastí sousední Místní akční skupiny Pobeskydí.