Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Výzvy > Harmonogram výzev

Harmonogram výzev

Číslo a název výzvy ŘO IROP, PRV, OPŽP Název výzvy MAS Aktivita Opatření Isg Plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy Plánovaný měsíc a rok ukončení příjmu žádostí Celková alokace (CZK)

OBDOBÍ 2014-2020

19.2.1 Program rozvoje venkova Výzva č. 10 MAS Jablunkovsko - čl. 20

Podpora komunitního života na venkově (veřejná prostranství, MŠ a ZŠ a spolková činnost včetně knihoven)

 

 3.2.3, 3.2.4 11/2023 12/2023 neyvhlášena

OBDOBÍ 2021-2027

 49 - SOCIÁLNÍ SLUŽBY - SC 5.1. CLLD  1. MAS Jablunkovsko - IROP - Sociální služby  Infrastruktura pro sociální služby poskytované podle zákona o sociálních službách  opatření 1.1.1  7/2023  10/2024  950.000
 60 - DOPRAVA - SC 5.1. CLLD  2. MAS Jablunkovsko - IROP - Doprava  Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu  opatření 3.1.1  7/2023 10/2024   7.980.000
 48 - VZDĚLÁVÁNÍ - SC 5.1. CLLD  3. MAS Jablunkovsko - IROP - Vzdělávání  Infrastruktura mateřských škol a a zařízení péče o děti typu dětské skupiny
Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
 opatření 1.3.1
opatření 1.3.2
 7/2023 10/2024   4.655.000
 61 - HASIČI - SC 5.1. CLLD  4. MAS Jablunkovsko - IROP - Hasiči  Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V  opatření 3.1.4  10/2023 10/2024   5.700.000
 114 - KNIHOVNY - SC 5.1. 5. MAS Jablunkovsko - IROP - Kultura Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven opatření 1.3.2
opatření 3.1.3
8/2023  6/2025 2.343.000
 86 - CESTOVNÍ RUCH - SC 5.1. 6. MAS Jablunkovsko - IROP - Cestovní ruch Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu opatření 3.1.3 8/2023 6/2025 6.650.000
 Technologie pro MAS (CLLD) - výzva I  1. MAS - OPTAK - Technologie pro MSP  Nákup nových technologií a vybavení umožňující
následnou digitalizaci a automatizaci výroby
 opatření 2.1.2  8/2023 10/2023   2.621.000
Technologie pro MAS (CLLD) - výzva I 2. MAS - OPTAK - Technologie pro MSP Nákup nových technologií a vybavení umožňující
následnou digitalizaci a automatizaci výroby
 opatření 2.1.2 12/2023 2/2024 1.551.508
Technologie pro MAS (CLLD) - výzva I 3. MAS - OPTAK - Technologie pro MSP Nákup nových technologií a vybavení umožňující
následnou digitalizaci a automatizaci výroby
 opatření 2.1.2 3/2024 5/2024 1.125.759
  1. MAS - OPŽP - Energetické úspory (předregistrační výzva) Komplexní opatření energetických úspor ve veřejných budovách opatření 3.2.2. 8/2023  10/2023 předpoklad 3 - 5 mil
  1. MAS - SZP

Ficje 1 - Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh
Fiche 3 - Nezemědělské podnikání

Fiche 4 - Podnikání malých a středních podniků
Fiche 5 - Základní služby a obnova vesnic
Fiche 6 - Neproduktivní infrastruktura v krajině

opatření 1.1.2, 1.3.2, 2.1.1, 2.1.2, 3.2.3 předpoklad 2 Q 2024 předpoklad 2 Q 2024 bude upřesněno