Informace k dotacím

Dotace na obnovu drobných kulturních prvků, historických zemědělských dominant a strojů, pasívních míst odpočinku

13.01.2016 10:51
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační program na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova. Jedná se o státní dotace s mírou podpory do 70% a maximální výši dotace do 700 000 Kč. Pravidla programu naleznete zde. Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách Ministerstva zemědělství.

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

11.01.2016 14:51
Informujeme Vás, že Krajský úřad Moravskoslezekého kraje zveřejnil výzvy pro předkládání žádosti o podporu v následujících oblastech: Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2016 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji Podpora obnovy a rozvoje venkova...

Výzvy IROP

04.01.2016 15:39
IROP (Integrovaný regionální operační program) vyhlásil již 19 výzev pro příjem žádostí o podporu. Otevírají se možnosti předkládání žádosti o podporu do všech specifických cílů IROP. Níže jsme vybrali několik zajímavých příležitostí pro získání dotací: 1. Oblast bezpečnosti dopravy a cyklodopravy...

Výzva MŠMT - Zvyšování kvality ve vzdělávání

13.08.2015 06:30
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu...

Vyhlášení prvních výzev OPZ

04.08.2015 07:10
Upozorňujeme, že 3. srpna 2015 byly vyhlášeny výzvy z Operačního programu Zaměstnanost. https://www.esfcr.cz/vyhlaseni-vyzvy-opz-na-mezinarodni-mobilitu-pro - výzva OPZ na mezinárodní mobilitu pro znevýhodněnou mládež https://www.esfcr.cz/vyhlaseni-vyzvy-opz-na-budovani-kapacit-a-profesionalizaci -...

OP PIK Program technologie

12.06.2015 07:38
Byla vyhlášena Výzva v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 a v případě podpory malých a středních podniků podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Výzva OP PIK Program technologie.pdf...

Výzva MMR - Cestování dostupné všem

10.06.2015 12:30
Ministerstvo pro místní rozvoj již podruhé vyhlašuje výzvu na podporu cestovního ruchu – Cestování dostupné všem Více na: https://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Jiz-podruhe-vyhlasujeme-vyzvu-na-podporu-cestovniho-ruchu  

Informace o výzvách OP PIK

03.06.2015 09:30
Avizované výzvy byly vyhlášeny a jsou k dispozici ve složkách u jednotlivých programů na https://www.czechinvest.org/op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost. Výzvy / programy podpory OP PIK Termín vyhlášení: 29. května 2015 Název výzvy / programu podpory OP...

Schválení PRV 2014-2020

02.06.2015 07:00
Informujeme Vás, že Evropská komise oficiálně schválila programový dokument Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020. Podrobnosti najdete na: https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/prubeh-pripravy-dokumentu-2.html  

MV schválil výzvy OP PIK

02.06.2015 07:00
Monitorovací výbor schválil výzvy OPPIK, které byly oficiálně vyhlášeny v pátek 29. 5. 2015. Podrobnosti najdete na: www.nsmascr.cz