Aktualizace pravidel IROP a PRV

20.12.2017 15:00

Aktualizace pravidel IROP a PRV

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že došo k aktualizaci níže uvedených pravidel pro žadatele a příjemce řídících orgánů:

  • Obecná pravidla IROP včetně příloh
  • Výzva č. 68 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD
  • Pravidla Programu rozvoje venkova

Starší verze dokumentace byly přemístěny do archívu dokumentace řídících orgánů.

Zpět