Aktualizovaná analytická a návrhová část strategie

09.11.2015 15:03

V sekci dokummentů byla přidána aktuální verze Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko. Dotazy a připomínky prosím zasílejte na adresu info@masjablunkovsko.cz

Analytická část - Analytická část strategie MAS Jablunkovsko_11_2015.pdf (1,5 MB)

Návrhová část - Návrhová část strategie.pdf (1,1 MB)

Zpět