Archív strategie

09.11.2015 00:00

 

Aktualizovaná analytická a návrhová část strategie

09.11.2015 15:03
V sekci dokummentů byla přidána aktuální verze Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko. Dotazy a připomínky prosím zasílejte na adresu info@masjablunkovsko.cz Analytická část - Analytická část strategie MAS Jablunkovsko_11_2015.pdf (1,5 MB) Návrhová část - Návrhová část strategie.pdf...

Analytická část strategie MAS Jablunkovsko

10.07.2015 12:43
Níže přiložený dokument je analytická část strategie místní akční skupiny, aktuální ke dni 10. června 2015. Analytická část strategie MAS Jablunkovsko.pdf (2,5 MB)

Návrhová část strategie MAS Jablunkovsko

10.07.2015 12:42
Níže přiložený dokument je návrhová část strategie místní akční skupiny, aktuální ke dni 10. června 2015. Návrhová část strategie MAS Jablunkovsko.pdf (1,4 MB)

Zapojení komunity do veřejného projednávání MAS Jablunkovsko

10.07.2015 12:41
V níže přiloženém dokumentu naleznete vše o zapojení komunity do veřejného projednávání místní akční skupiny, aktuální ke dni 10. června 2015. Zapojení komunity do veřejného projednávání.pdf (290,6 kB)

Příloha 1: Vývoj počtu obyvatel v obcích na území MAS Jablunkovsko

12.05.2015 14:08
Tento dokument obsahuje data o vývoji počtu obyvatelstva všech obcí na území Místní akční skupiny Jablunkovska za časové období 2005-2015 vždy k 1. lednu daného roku. Písemnost bude připojena ke strategickému plánu formou přílohy. Ačkoli již zmíněný plán obsahuje analýzu vývoje počtu obyvatelstva...

Příloha 2: Seznam mateřských a základních škol na území MAS Jablunkovsko

12.05.2015 14:07
Jelikož ve strategickém dokumentu Místní akční skupiny Jablunkovsko je pouze počet mateřských a základních škol v území, doplňujeme tyto informace pomocí přílohy č. 2. Zde naleznete podrobné informace o mateřských a základních školách v území, včetně kontaktních údajů k danému...

Příloha 3: Seznam sociálních zařízení a služeb na území MAS Jablunkovsko

12.05.2015 14:06
Tato doplňující příloha uvádí podrobné informace o sociálních službách a zařízeních sociálních služeb, která se nejen vyskytují na území Místní akční skupiny Jablunkovsko, ale také v jeho blízkém okolí. Dokument bude opět přiložen ke strategickému plánu území. Příloha 3: Seznam sociálních...

Příloha 4: Provázanost opatření

12.05.2015 14:05
V níže přiloženém dokumentu naleznete vše o provázanosti opatření místní akční skupiny, aktuální ke dni 10. července 2015. Provázanost opatření.pdf (266,2 kB)

SWOT analýza Krajina a Infrastruktura

12.05.2015 14:04
Téma se zabývá enviromentálním prostředí v území MAS Jablunkovsko. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. Pokud máte jakékoli nápady či připomínky k tomuto tématu, budeme velice rádi, pokud nám je zašlete...

SWOT analýza Hospodářství

12.05.2015 14:03
Téma hospodářství se zajímá ekonomické prostředí v území MAS Jablunkovsko. Do této oblasti spadají veškerá témata týkající se průmyslu a hospodářství obecně, jako například nezaměstnanost a cestovní ruch. Pokud máte jakékoli nápady či připomínky k tomuto tématu, budeme velice...

SWOT analýza Společnost

12.05.2015 14:02
Téma se zabývá sociálním prostředím v území MAS Jablunkovsko. Do této oblasti řadíme témata týkající se sociálních služeb, nezaměstnanosti či školství. Pokud máte jakékoli nápady či připomínky k tomuto tématu, budeme velice rádi, pokud nám je zašlete na info@masjablunkovsko.cz SWOT analýza...

Projektový námět do zásobníku projektů MAS Jablunkovsko

12.05.2015 14:01
Jedním ze základních cílů MAS Jablunkovsko je rozvíjet své území a podporovat všechny, kteří se snaží o totéž. V tomto ohledu zjišťujeme veškeré aktivity,

 

Zpět

Archív strategie

Archivní záznamy strategie

Aktualizovaná analytická a návrhová část strategie 09.11.2015 15:03 V sekci dokummentů byla přidána aktuální verze Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko. Dotazy a připomínky prosím zasílejte na adresu info@masjablunkovsko.cz Analytická část - Analytická část strategie MAS...