Dotace na obnovu drobných kulturních prvků, historických zemědělských dominant a strojů, pasívních míst odpočinku

13.01.2016 10:51

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dotační program na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova. Jedná se o státní dotace s mírou podpory do 70% a maximální výši dotace do 700 000 Kč. Pravidla programu naleznete zde. Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách Ministerstva zemědělství.

Zpět