Fond Mikroprojektů Interreg V-A ČR a PR

02.02.2016 09:56

Předběžná výzva k předkládání projektových žádosti do FMP Programu Interreg V-A ČR a PR v Euroregionu TS-ŚC

Euroregion Tešínské Slezsko-Śląsk Cieszyński vyhlašuje předběžnou výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Fondu Mikroprojektů Interreg V-A.

Projektové žádosti bude možno předkládat do 3 prioritních os:

 

PO2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

PO3 - Vzdělání a kvalifikace

PO4 - Spolupráce institucí a komunit

Plánovaný termín předkládání projektových žádostí, které budou projednávány na 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru (pro prioritní osy 2 a 4) byl předběžně stanoven na první polovinu druhého čtvrtletí roku 2016. Termín bude upřesněn.

Euroregionální dokumentaci je možno stáhnout zde https://www.euregio-teschinensis.eu/fond-mikroprojektu/.

V této souvislosti Euroregion Těšinské Slezsko uspořáda seminář pro žadatele, který se uskuteční dne 12.2.2016 v Českém Těšíně v Kulturním a společenském středisku „Střelnice” (ul. Střelniční 1 u mostu Svobody) od 9.00 hod.

Registraci provedete, tak, že na adresu ovcariova.rsts@tesin.cz zašlete vyplněnou tabulku:

 

Jméno (a) a příjmení
(všech účastníků za obec/město/ organizaci)

Obec/ město/ organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět