Hledáte zaměstnání?

04.11.2016 10:42

Hledáte zaměstnání? Tento projekt může být příležitostí právě pro Vás. 

V rámci projektu budou realizovány čtyři klíčové aktivity. Jedná se o zajištění poradenství,
psychologického individuálního koučinku, vzdělávání, rekvalifikace osob z cílových skupin formou
vzdělávacích kurzů. Rekvalifikační kurzy budou zajištěny partnerem projektu Kvalifikační a personální
agenturou KaPA, o. p. s. V důsledku této strategie bude využito potenciálu cílových skupin na
vytvoření relevantního pracovního uplatnění.
Poslední klíčová aktivita tohoto projektu je vytvoření pracovních míst pro osoby z cílových skupin.
Celkem bude v rámci tohoto projektu vytvořeno 5 pracovních míst, na něž bude umístěno 10
pracovníků v rámci polovičních pracovních úvazků. Tato pracovní místa budou vytvořena mezi
neziskovými organizacemi v regionu. Tento způsob tvorby pracovních míst pomůže se zařazením
cílových skupin do pracovního procesu a zároveň pomůže místním neziskovým organizacím, které
získají pracovní sílu. Dojde tak k podpoře sociální práce v regionu.

flexibilnizamestnanostprojekt.pdf (435841)
leták.pdf (476889)

 

Zpět