Informace o výzvách OP PIK

03.06.2015 09:30

Avizované výzvy byly vyhlášeny a jsou k dispozici ve složkách u jednotlivých programů na https://www.czechinvest.org/op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost.

Výzvy / programy podpory OP PIK

Termín vyhlášení: 29. května 2015

Název výzvy / programu podpory OP PIK

Příjem registračních žádostí

Příjem plných žádostí

Druh výzvy

Plánovaná finanční alokace

Potenciál

Od 1. 6. (od 15:00 hod) do 31. 8. 2015

září — listopad 2015

kontinuální

1,5 mld. Kč

INOVACE — Inovační projekt

Od 2. 6. (od 13:00 hod) do 30. 11. 2015

září — leden 2016

kontinuální

4 mld. Kč

Partnerství znalostního transferu / PZT

Od 2. 6. (od 12:00 hod) do 31. 8. 2015

září — listopad 2015

kolová

300 mil. Kč

Spolupráce — klastry

Od 2. 6. (od 12:00 hod) do 31. 8. 2015

září — listopad 2015

kolová

500 mil. Kč

Technologie (mikropodniky)

 

od 1. 6. (od 13:00) do 31. 10. 2015

kontinuální

250 mil. Kč

Nemovitosti

Od 1. 6. (od 14:00 hod) do 31. 8. 2015

září — leden 2016

kontinuální

1,5 mld. Kč

Školicí střediska

Od 2. 6. (od 10:00 hod) do 31. 8. 2015

září — listopad 2015

kolová

500 mil. Kč

Marketing — IVV

 

od 2. 6. (od 11:00) do 30. 11. 2015

kontinuální

300 mil. Kč

Úspory energie

Od 1. 6. (od 12:00 hod) do 31. 8. 2015

září — leden 2016

kontinuální

5 mld. Kč

ICT a sdílené služby

Od 2. 6. (od 9:00 hod) do 31. 8. 2015

září — listopad 2015

kolová

1,5 mld. Kč

Metodiky společné pro všechny programy OP PIK (Pravidla pro výběr dodavatelů, publicitu apod.) najdete na https://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-pik.

Příjem žádostí probíhá přes jednotný systém pro administraci evropských dotací (MS2014+). Edukační videa, která naleznete pod níže uvedeným odkazem, Vám pomohou se se systémem naučit a zorientovat se. https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa.

Uživatelskou příručku a postup zmocnění uživatelů najdete na https://www.czechinvest.org/is-kp14.

Technická podpora probíhá prostřednictvím formulářů pro odeslání dotazů (v menu FAQ) a formou depeší přímo v systému MS2014+.

Harmonogram výzev najdete na https://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs.

Zpět