MAS Jablunkovsko pořádala seminář

15.04.2016 07:45

Místní akční skupina Jablunkovsko (dále jen MAS) uspořádala dne 13.4.2016 seminář pro potencionální žadatele o podporu z oblasti sociálních služeb. Seminář byl realizován v rámci projektu „Komunitní rozvoj Jablunkovska“ podpořeného z dotace Moravskoslezského kraje. Zasedací místnost na Obecním úřadě v Bystřici se těšila velkému zájmu. Seminář byl rozdělen do dvou částí. Dopoledním blokem provázela Ing. Aneta Wojtas a Mgr. Petr Karlubík. Účastníci byli seznámeni s dotačními možnostmi, které lze získat prostřednictvím MAS Jablunkovsko. Tato podpora bude směřovat na investiční priority, jako je tvorba sociálního bydlení, tvorbu zázemí sociálních služeb či sociálního podnikání. Výzvy na podporu těchto  projektů budou vyhlášeny na podzim tohoto roku. Na odpolední blok byli přizváni zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, kteří přítomné seznámili s Operačním programem Zaměstnanost. V rámci tohoto programu budou podporovány tzv. „měkké“ projekty, pomocí kterých, je možné financovat například vzdělávání zaměstnanců či jejich mzdy. Vzhledem k tomu, že již jsou schváleny postupy předkládání žádostí o podporu, plánujeme další semináře na svém území, které budou směřovat do různých oblastí, od zemědělství až po vzdělávání a na které jste všichni srdečně zváni. 

Prezentace MPSV 13.4.2016.ppt (3738624)
Prezentace MAS 13.4.2016.ppt (1651200)

Zpět