Podpora Komunitních center

13.07.2016 13:36

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 11. července 2016 vyhlásilo kolovou výzvu č. 38 „Rozvoj infrastruktury komunitních center " k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 „ Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“.

Žádosti je možno předkládat v termínu 18.07.2016 - 31.10.2016

Dotaci lze získat na aktivity z oblasti komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování.

Lze zřizovat komunitní centra realizující volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality.

Text výzvy ke stažení ZDE

Specifická pravidla pro žadatel ke stažení ZDE

Více informací a pokyny pro žadatele a příjemce naleznete na stránkách IROP - https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-38-Rozvoj-infrastruktury-komunitnich-center

Zpět