Pracovní skupiny

14.05.2015 07:00

MAS Jablunkovsko v současné době prochází procesem tvorby strategie, která bude sloužit jako podklad pro získávání finančních prostředků v novém programovacím období 2014 – 2020. Aby strategie v co největší míře odrážela potřeby celého regionu, obyvatel, firem, obcí, neziskových organizací a dalších subjektů, probíhají v území rozsáhlé diskuze nad podobou již zmíněného dokumentu.

Jedním ze způsobů projednávání zjišťovaných potřeb, očekávání i požadavků široké veřejnosti jsou setkání tzv. "Pracovních skupin". MAS Jablunkovsko rozlišuje tři druhy pracovních skupin:Krajina a infrastruktura; Hospodářství; Společnost.

Cílem je zlepšení kvality života na venkově, vytváření prostředí pro spolupráci a vzájemnou pomoc, sdílení zkušeností, apod.

Všechny se uskutečnily dne 13. 5. 2015 na Obecním úřadě v Bystřici. Účast se pohybovala v návaznosti od druhu pracovní skupiny. Podařilo se nám však získat mnoho užitečných námětů a postřehů.

Tímto děkujeme všem zúčastněným za jejich čas a ochotu podílet se na rozvoji celého regionu.

Více informací naleznete ZDE.

Zpět

Pracovní skupiny: Bystřice 13.5.2015

/album/bystrice-13-5-2015/a1-jpg/ /album/bystrice-13-5-2015/a2-jpg/ /album/bystrice-13-5-2015/a3-jpg/ /album/bystrice-13-5-2015/a4-jpg/ /album/bystrice-13-5-2015/a5-jpg/ /album/bystrice-13-5-2015/a6-jpg1/