Pracovní skupiny

18.02.2015 08:00

MAS Jablunkovsko v současné době prochází procesem tvorby strategie, která bude sloužit jako podklad pro získávání finančních prostředků v novém programovacím období 2014 – 2020. Aby strategie v co největší míře odrážela potřeby celého regionu, obyvatel, firem, obcí, neziskových organizací a dalších subjektů, probíhají v území rozsáhlé diskuze nad podobou již zmíněného dokumentu.

Jedním ze způsobů projednávání zjišťovaných potřeb, očekávání i požadavků široké veřejnosti jsou setkání tzv. "Pracovních skupin". MAS Jablunkovsko rozlišuje tři druhy pracovních skupin:Krajina a infrastruktura; Hospodářství; Společnost.

Cílem je zlepšení kvality života na venkově, vytváření prostředí pro spolupráci a vzájemnou pomoc, sdílení zkušeností, apod.

Všechny se uskutečnily dne 17. 2. 2015 na Obecním úřadě v Bystřici. Účast byla hojná a podařilo se nám získat mnoho užitečných námětů a postřehů.

Tímto děkujeme všem zúčastněným za jejich čas a ochotu podílet se na rozvoji celého regionu.

Více informací naleznete ZDE.

Zpět