Příloha 1: Vývoj počtu obyvatel v obcích na území MAS Jablunkovsko

12.05.2015 14:08

Tento dokument obsahuje data o vývoji počtu obyvatelstva všech obcí na území Místní akční skupiny Jablunkovska za časové období 2005-2015 vždy k 1. lednu daného roku. Písemnost bude připojena ke strategickému plánu formou přílohy. Ačkoli již zmíněný plán obsahuje analýzu vývoje počtu obyvatelstva za celé území souhrnně, považujeme za vhodné vyjádřit tento ukazatel ve vztahu ke konkrétní obci. Data naleznete v níže přiložené dokumentu.

Příloha 1 Vývoj počtu obyvatel v obcích.pdf (419,3 kB)

Zpět