Příloha 2: Seznam mateřských a základních škol na území MAS Jablunkovsko

12.05.2015 14:07

 Jelikož ve strategickém dokumentu Místní akční skupiny Jablunkovsko je pouze počet mateřských a základních škol v území, doplňujeme tyto informace pomocí přílohy č. 2. Zde naleznete podrobné informace o mateřských a základních školách v území, včetně kontaktních údajů k danému zařízení.

Příloha 2 - Seznam mateřských a základních škol.pdf (146,7 kB)

Zpět