Projekt spolupráce s polskou LGD Cieszyńska Kraina

14.11.2017 09:17

MAS Jablunkovsko navázala úspěšnou spolupráci s polskou místní akční skupinou LGD Cieszyńska Kraina. Výsledkem dlouholetých diskusí je společný projekt s názvem FOLK (=folklórně, lidově, kulturně).

Cílem projektu je propagace území SCLLD – Těšínského Slezska, výrobků, služeb a lokálních podnikatelů s využitím kulturního dědictví, tradiční kuchyně, prostřednictvím propagace, organizování mezinárodních akcí a předáváním příkladů dobré praxe na obou stranách hranice. Projekt je zaměřen na propagaci pro širokou veřejnost. Dílčími cíli jsou - zlepšení animačních činností MAS v regionu Jablunkovska, rozšíření nabídky kulturních akcí v regionu, zvýšení informovanosti o dotačních možnostech PRV, posílení mezinárodní spolupráce MAS.
Projekt sestává ze dvou částí - české a polské. V rámci obou části bude připravena společná publikace s regionální tématikou. Následně proběhne jarmark v polském městě Wisła s názvem Lidově na hranici dne 12. 5. 2018. Po dobu konání jarmarku bude probíhat i bohatý kulturní program.
Další akcí bude realizace jarmarku v Jablunkově a doprovodného semináře výměny dobré praxe zástupců veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů z obou stran hranice 14. a 15. 7. 2018. Vyvrcholením bude koncert regionální kapely. Souběžně proběhne seminář opět pro zástupce samospráv, neziskových organizací a podnikatelů zaměřený na navazování spolupráce, výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti zemědělství, agroturistiky a nových oblastí jako je sociální zemědělství, nebo komunitní zemědělství. Na obou jarmarcích kromě běžného jarmarku budou prezentovány obce a další instituce v regionu. Bude vymezena zóna pro pořádání workshopů s ukázkou řemesel, gastronomie, lidových tvůrců, kteří o svém umění budou přednášet. Bude se jednat o workshopy pro veřejnost a každý zájemce bude moci vyzkoušet jak se vyrábí sýry, jak se zpracovává ovčí vlna, nebo si podle regionálních receptů připravit jídla.

Na obě akce srdečně zveme.

Projekt je podpořen ze zdrojů Programu rozvoje venkova ve výši 90 %.

 

Zpět