Projektový námět do zásobníku projektů MAS Jablunkovsko

12.05.2015 14:01

Jedním ze základních cílů MAS Jablunkovsko je rozvíjet své území a podporovat všechny, kteří se snaží o totéž. V tomto ohledu zjišťujeme veškeré aktivity, nápady a rozvojové podněty v území. Pokud tedy vy nebo někdo ve Vašem okolí rozpracovává jakýkoli záměr směřující k rozvoji jablunkovského regionu, prosím, vyplňte následující formulář a zašlete nám jej na email: info@masjablunkovsko.cz. Jedná se o tzv.  Projektový námět. Pomocí tohoto stručného dotazníku nám dáte vědomost o daném plánu a my jej založíme do databáze projektů, které mohou být v nastávajícím programovém období 2014-2020 rozvíjeny prostřednictvím finančních prostředků získaných pomocí MAS Jablunkovsko. První kolo sběru projektových námětů probíhalo do 30. dubna 2015. Shromážděná data byla výchozí pro nastavení finančních toků a finančního plánu strategie. Strategii bude možno aktualizovat v roce 2018. Proto Vaše náměty můžete zasílat i nadále.

Projektový námět do zásobníku projektů MAS Jablunkovsko.doc (397 kB)

 

Zpět