Strategické řízení rozvoje obcí

02.06.2015 07:00

Dne 10. 6. 2015 od 9:30 se uskuteční ve Velké Bystřici u Olomouce konference pro zástupce obcí, měst, místních akčních skupin, dobrovolných svazků obcí a pro pracovníky strategických odborů městkých úřadů. Konference představí nové metodické a elektronické nástroje podporující strategické řízení obcí,také možnosti financování rozvojových aktivit obcí z fondů EU v období 2014 – 2020.

Podrobnosti najdete na: www.obcepro.cz

Zpět