Schválení PRV 2014-2020

02.06.2015 07:00

Informujeme Vás, že Evropská komise oficiálně schválila programový dokument Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020.

Podrobnosti najdete na: https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/prubeh-pripravy-dokumentu-2.html

 

Zpět