Školení pro žadatele a příjemce k výzvě MAS č.3 Programu rozvoje venkova

06.02.2018 07:18

Dne 15. 1. 2018 se v objektu Gorolského turistického informačního centra v Mostech u Jablunkova uskutečnilo Školení pro žadatele a příjemce k výzvě č. 7 Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na  podporu infrastruktury zařízení pro předškolní vzdělávání a základního vzdělávání.

Setkání se těšilo velké účasti. Bylo zaměřeno na konkrétní podmínky vyhlášené výzvy MAS a na specifické části systému MS2014+. Odpolední blok byl věnován základním postupům při realizaci podpořených projektů.Více zde: https://www.masjablunkovsko.cz/news/skoleni-pro-zadatele-a-prijemce-k-vyzve-mas-c-7/

Dne 15. 1. 2018 se v objektu Gorolského turistického informačního centra v Mostech u Jablunkova uskutečnilo Školení pro žadatele a příjemce k výzvě č. 7 Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na  podporu infrastruktury zařízení pro předškolní vzdělávání a základního vzdělávání.

Setkání se těšilo velké účasti. Bylo zaměřeno na konkrétní podmínky vyhlášené výzvy MAS a na specifické části systému MS2014+. Odpolední blok byl věnován základním postupům při realizaci podpořených projektů.Více zde: https://www.masjablunkovsko.cz/news/skoleni-pro-zadatele-a-prijemce-k-vyzve-mas-c-7/

Dne 15. 1. 2018 se v objektu Gorolského turistického informačního centra v Mostech u Jablunkova uskutečnilo Školení pro žadatele a příjemce k výzvě č. 7 Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na  podporu infrastruktury zařízení pro předškolní vzdělávání a základního vzdělávání.

Setkání se těšilo velké účasti. Bylo zaměřeno na konkrétní podmínky vyhlášené výzvy MAS a na specifické části systému MS2014+. Odpolední blok byl věnován základním postupům při realizaci podpořených projektů.Více zde: https://www.masjablunkovsko.cz/news/skoleni-pro-zadatele-a-prijemce-k-vyzve-mas-c-7/

Dne 15. 1. 2018 se v objektu Gorolského turistického informačního centra v Mostech u Jablunkova uskutečnilo Školení pro žadatele a příjemce k výzvě č. 7 Integrovaného regionálního operačního programu zaměřené na  podporu infrastruktury zařízení pro předškolní vzdělávání a základního vzdělávání.

Setkání se těšilo velké účasti. Bylo zaměřeno na konkrétní podmínky vyhlášené výzvy MAS a na specifické části systému MS2014+. Odpolední blok byl věnován základním postupům při realizaci podpořených projektů.Více zde: https://www.masjablunkovsko.cz/news/skoleni-pro-zadatele-a-prijemce-k-vyzve-mas-c-7/

Dne 5. 2. 2018 proběhlo školení zaměřené na 3. výzvu Programu rozoje venkova, vyhlášenou MAS Jablunkovsko dne 1. 2. 2018.

 

Akce se těšila hojné účasti a velkému množství dotazů.

Prezentace ze školení

Informace k portálu farmáře

 

 

Zpět