Školení žadatelů 4., 5., 6. výzvy IROP MAS Jablunkovsko

24.05.2017 10:11

Dne 23. 5. 2017 se v zasedací místnosti OÚ Bystřice uskutečnilo Školení žadatelů k výzvě č. 4 Integrovaného regionálního operačního programu – Udržitelná doprava – bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích, dále k výzvě č. 5 Integrovaného regionálního operačního programu – Udržitelná doprava – podpora provázanosti různých druhů dopravy a k výzvě č. 6 Integrovaného regionálního operačního programu – Udržitelná doprava – doplnění sítě cyklotras a cyklostezek. Tímto školením je zajišťována realizace Strategie CLLD MAS Jablunkovsko.

Školení bylo zaměřeno na konkrétní podmínky vyhlášených výzev MAS a na specifické části systému MS2014+.

 

Prezentaci z tohoto školení naleznete  zde .

    

   

 

 

 

Zpět