Strzigani owiec

12.08.2015 07:06

Spółka Koliba wroz z Ogniskym Górali Śląskich, MK PZKO w Nydku, SCHOK v ČR, Gminóm Nydek i nydeckimi gazdami serdecznie wszeckich pozywo na tradycyjne Strzigani owiec, kiere odbędzie się w sobote 29.8.2015 w Nydku Na posiónku.

Zpět