Ucelená propagace území Jablunkovska

07.11.2017 07:00

MAS Jablunkovsko se podařilo získat dotaci z Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je ucelená propagace území MAS Jablunkovska jako regionu s tradičním způsobem života, tradiční kulturou a snahou podporovat udržování tradic a řemeslných dovedností. Projekt vznikl v návaznosti na dlouholetou spolupráci mezi MAS Jablunkovsko a regionální značkou „GÓROLSKO SWOBODA regionální produkt®”. Tyto subjekty spolupracují především na prezentaci regionu navenek, propagaci místní produkce a uvádění tradic do běžného života obyvatel. Výstupy projektu budou šířeny v rámci dobrovolnictví nejen v regionu Jablunkovska ale i mimo něj. V rámci projektu bude vytvořena platforma řemeslníků, lidových tvůrců a producentů.

Mimo propagační karty a předměty, bude v rámci projektu vytvořena platforma řemeslníků, lidových tvůrců a producentů. Vzniknou nové internetové stránky pro jejich propagaci, výměnu zkušeností a další aktivity. Díky projektu vznikne také databáze uvedených osob.

Bylo získáno 200 000 Kč při celkové podpoře 100 %.

 

 

 

 

 

 

Zpět