Ukončení příjmu žádosti IROP výva č.7

06.03.2018 12:31

Dne 5. 3. 20018 byl ukončen příjem žáostí o podporu v rámci výzvy MAS Jablunkovsko – IROP – Udržitelná doprava - bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích. Celkem bylo přijato 5 žádostí. Seznam přijatých žádostí je zveřejněn zde.

Zpět