Vyhlášení výzvy č. 3 Programu rozvoje venkova

04.01.2018 09:20

Dne 1. 2. 2018 bude MAS Jablunkovsko vyhlašovat 3. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova ve dvou oblastech:

1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

- oprávněným žadatel je zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv nebo
jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů

- míra podporyčiní 35 - 50 %

2. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

- oprávněným žadatelem je podnikatelský subjekt (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci

- míra podpory činí 25 - 45 %

 

Více informací bude zveřejněno v nejbližší době.

Zpět