Výzvy IROP

04.01.2016 15:39

IROP (Integrovaný regionální operační program) vyhlásil již 19 výzev pro příjem žádostí o podporu. Otevírají se možnosti předkládání žádosti o podporu do všech specifických cílů IROP. Níže jsme vybrali několik zajímavých příležitostí pro získání dotací:

1. Oblast bezpečnosti dopravy a cyklodopravy - Text-vyzvy_18-vyzva_SC1-2_11-12-2015.doc (258 kB)

2. Oblast podpory HZS - Text-19-vyzvy-SC1-3.doc (254 kB)

3. Oblast zateplování bytových jednotek - Text-16-vyzvy-IROP.doc (188,5 kB) 

4. Oblast sociálního podnikání - Text-vyzvy-12-vyzvy-IROP_SC-2-2_neSVL.docx (75,8 kB)

5. Oblast podpory zkvalitňování a zkapacitnění předškolních vzdělávacích zařízení - Text-vyzvy_14-vyzva-IROP_MS_(SC-2-4).pdf (357,9 kB)

 

V současné době je však vyhlášeno více výzev IROP (sociální služby, územní studie, aj.).

Pro více informací o vyhlášených výzvách přejděte na tento odkaz - https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy.

 

 

Zpět