Výzvy MAS Jablunkovsko IROP

15.05.2017 16:00

 

MAS Jablunkovsko vyhlašuje další výzvy pro předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného operačního programu. 

Oblasti podpory:

 

Výzva č. 2 - Podpora rozvoje infrastruktury pro sociální podnikání (podpora rekonstrukce nebo vzniku nových sociálních podniků)

  
Výzva č. 3 - Podpora rozvoje sociální infrastruktury - sociální bydlení (rekonstrukce a nove sociální byty podle stanovených parametrů sociálního bydlení)

  
Výzva č. 4 - Bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích (výstavba a rekonstrukce chodníků, bezpečné přechody,
bezpečnostní prvky na komunikacích, autobusové zálivy včetně doprovodné infrastruktury
)


Výzva č. 5 - Provázanost různých druhů dopravy (výstavba a rekonstrukce parkovišť u dopravních uzlů s minimálním počtem dvou druhů veřejné dopravy)


Výzva č. 6 - Doplnění sítě cyklotras a cyklostezek (výstavba nových cyklostezek, značení pásů pro cyklisty na komunikacích)

 

 

Informace k výzvám a dokumenty ke stažení ZDE.

Pro potenciální žadatele připravujeme školení k výzvám a systému MS 2014+.

Termíny školení pro žadatele:

Výzva č. 2 a výzva č. 3 - 29. 5. 2017 v Centru volého času v obci Hrádek

Výzvy č. 4 - 6 - 23. 5. 2017.

Pozvánky s podrobným programem budou v nejblišší době zveřejněny.

 

Zpět