Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Podpořené projekty

Podpořené projekty


MAPA PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

Přinášíme přehlednou mapu projektů, které byly prostřednictvím MAS Jablunkovsko doposud realizovány a úspěšně ukončeny. V mapě naleznete popisy jednotlivých projektů a mnoho dalších informací.

Pro prohlížení mapy doporučujeme její zobrazení v samostatném okně (tlačítko v pravém horním rohu). Při kliknutí na jednotlivé vyznačené body se z levé strany rozbalí navigační menu. Jednotlivé vrstvy lze skrýt nebo zobrazit podle Vašeho výběru.

Projekty

Níže naleznete přehled všech projektů, kterým jsme poskytli finanční podporu v rámci výzev MAS Jablunkovsko. Projekty jsou řazeny chronologicky podle termínu realizace. Projekty lze dále vybrat podle plánovacího období, katastru obce, ve které byly realizovány i podle operačního programu.

Pozn.: použité zkratky programů: PRV - Program rozvoje venkova, IROP - Integrovaný regionální operační program, OPŽP - Operační program Životní prostředí

Obnova a založení sídelní zeleně na území města Jablunkov

Datum konání: 31. 10. 2023

Předmětem a hlavním cílem projektu je revitalizace části sídelní zeleně v centru města. Výstupem projektu jsou nové výsadby dřevin a keřů, nové travní plochy a revitalizace pozemků. Plochy, které jsou řešena v projektu, plynule navazují na ostatní zeleň v dané lokalitě a na biokoridor řeky Olše.

Více

Publikováno 24. 3. 2024 21:54

Bukovec - Chodníkové těleso

Datum konání: 30. 10. 2023

Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti v dopravě podél místní komunikace v centrální části obce Bukovec. Proběhla výstavba nového chodníkového tělesa, rekonstrukce přístupové komunikace od budovy mateřské školy k zastávce autobusu.

Více

Publikováno 24. 3. 2024 19:09

Výstavba chodníku Písečná - k točně

Datum konání: 30. 9. 2022

Předmětem projektu je zvýšení bezpečnosti pěší dopravy prostřednictvím vybudování chodníku podél silnice III/01150, který se napojil na stávající chodník podél této silnice a vede na jedné straně k autobusové zastávce Jablunkov, točna, Písečná a na druhé straně se napojuje na stávající chodník ve

Více

Publikováno 24. 3. 2024 20:03

Chodník u stadionu s veřejným osvětlením a přechody

Datum konání: 30. 9. 2022

Předmětem projektu je zvýšení bezpečnosti pěší dopravy prostřednictvím vybudování dvou úseků chodníku u stadionu s veřejným osvětlením a přechody podél místní komunikace č. 11b v blízkosti centra obce Bystřice. Oba nové úseky chodníku se napojují  na stávající komunikaci pro pěší v dotčené lokalitě.

Více

Publikováno 24. 3. 2024 19:43

Nákup nářadí a vybavení pro rozvoj podnikatelské činnosti v Bukovci

Datum konání: 2. 9. 2022

Hlavním cílem projektu byl nákup nářadí a dalšího vybavení sloužící pro nezemědělskou činnost mikropodniku a tím zkvalitnění a rozvoj poskytovaných služeb zákazníkům.

Více

Publikováno 29. 3. 2024 11:13

Sportovně relaxační park Písečná

Datum konání: 1. 9. 2022

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění veřejného prostranství v centru obce, propojení stávajících objektů občanské vybavenosti, tj. obecního úřadu, kulturního domu a budovy Výletiště. Toto bude využíváno veřejností při kulturních a spolkových akcích v obci.

Více

Publikováno 29. 3. 2024 9:59

Zkvalitnění prostor klubovny pro spolkovou činnost v Bukovci

Datum konání: 1. 9. 2022

Hlavním cílem projektu byla obnova a rekonstrukce prostorů klubovny a nový mobiliář. Díky rekonstrukci tyto prostory nabízí kvalitní zázemí a podmínky pro rozvoj spolkové a kulturní činnosti v obci. Pořízeny byly mimo jiné vchodové dveře, projektor, skříňky a další nábytek.

Více

Publikováno 29. 3. 2024 8:48

Stavební úpravy mateřských škol ul. Školní v Jablunkově

Datum konání: 1. 9. 2022

Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce vnitřních prostor v budově č. p. 800, kde se nachází Mateřské školky v Jablunkově. Zrekonstruováním místností a modernizaci hygienického zázemí došlo k zatraktivnění zázemí žáků i učitelek MŠ.

Více

Publikováno 29. 3. 2024 8:27

Investice do zemědělského podniku

Datum konání: 1. 8. 2022

Hlavním cílem projektu bylo pořízení kontejnerového nosiče za traktor, kontejnerů různého typu, kontejnerového plata a nádrže na vodu. Díky tomuto projektu bude možná výsadba stromů, doprava vody k zalévaní stromů, převoz stromkových podnoží, hnojiva a zeminy.

Více

Publikováno 29. 3. 2024 9:40

Pořízení kolaborátního robota do nábytkové dílny BRADOP nábytek, s.r.o.

Datum konání: 1. 7. 2022

POŘÍZENÍ KOLABORÁTNÍHO ROBOTA DO NÁBYTKOVÉ DÍLNY

Hlavním cílem projektu s plným názvem „Pořízení kolaborátního robota do nábytkové dílny Bradop Nábytek, s.r.o.“ je usnadnění práce na CNC strojích pro zaměstnance ve stolárně, zvýšení konkurenceschopnosti podniku, zvýšení produktivity výroby podniku, modernizace výrobních procesů.

Více

Publikováno 10. 4. 2023 23:55