Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Podpořené projekty

Podpořené projekty


MAPA PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

Přinášíme přehlednou mapu projektů, které byly prostřednictvím MAS Jablunkovsko doposud realizovány a úspěšně ukončeny. V mapě naleznete popisy jednotlivých projektů a mnoho dalších informací.

Pro prohlížení mapy doporučujeme její zobrazení v samostatném okně (tlačítko v pravém horním rohu). Při kliknutí na jednotlivé vyznačené body se z levé strany rozbalí navigační menu. Jednotlivé vrstvy lze skrýt nebo zobrazit podle Vašeho výběru.

Projekty

Níže naleznete přehled všech projektů, kterým jsme poskytli finanční podporu v rámci výzev MAS Jablunkovsko. Projekty jsou řazeny chronologicky podle termínu realizace. Projekty lze dále vybrat podle plánovacího období, katastru obce, ve které byly realizovány i podle operačního programu.

Pozn.: použité zkratky programů: PRV - Program rozvoje venkova, IROP - Integrovaný regionální operační program, OPŽP - Operační program Životní prostředí

Bukovec - Chodníkové těleso

Datum konání: 30. 10. 2023

Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti v dopravě podél místní komunikace v centrální části obce Bukovec. Proběhla výstavba nového chodníkového tělesa, rekonstrukce přístupové komunikace od budovy mateřské školy k zastávce autobusu.

Více

Publikováno 24. 3. 2024 19:09

Nákup nářadí a vybavení pro rozvoj podnikatelské činnosti v Bukovci

Datum konání: 2. 9. 2022

Hlavním cílem projektu byl nákup nářadí a dalšího vybavení sloužící pro nezemědělskou činnost mikropodniku a tím zkvalitnění a rozvoj poskytovaných služeb zákazníkům.

Více

Publikováno 29. 3. 2024 11:13

Zkvalitnění prostor klubovny pro spolkovou činnost v Bukovci

Datum konání: 1. 9. 2022

Hlavním cílem projektu byla obnova a rekonstrukce prostorů klubovny a nový mobiliář. Díky rekonstrukci tyto prostory nabízí kvalitní zázemí a podmínky pro rozvoj spolkové a kulturní činnosti v obci. Pořízeny byly mimo jiné vchodové dveře, projektor, skříňky a další nábytek.

Více

Publikováno 29. 3. 2024 8:48

Komunitní život v obci

Datum konání: 4. 3. 2022

Cílem projektu je nákup vybavení pro podporu spolkové činnosti v obci. Pořízené vybavení bude využíváno při volnočasových, vzdělávacích a poradenských aktivitách různých cílových skupin občanů obce Bukovec.

Více

Publikováno 10. 4. 2023 23:36

Bukovec - bezpečnost dopravy

Datum konání: 30. 10. 2019

Realizací projektu došlo k vybudování chodníkového tělesa a odvodnění v centrální části obce Bukovec, a to podél místní komunikace. Opatření významně přispělo k navýšení bezpečnosti dopravy v dané lokalitě.

Více

Publikováno 24. 3. 2024 17:49

Rozvoj podnikatelské činnosti díky nové technice

Datum konání: 30. 3. 2018

Žadatel podniká na základě živnostenského oprávnění od 30. 12. 2015.

Více

Publikováno 25. 3. 2024 23:32