Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Podpořené projekty

Podpořené projekty


MAPA PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ

Přinášíme přehlednou mapu projektů, které byly prostřednictvím MAS Jablunkovsko doposud realizovány a úspěšně ukončeny. V mapě naleznete popisy jednotlivých projektů a mnoho dalších informací.

Pro prohlížení mapy doporučujeme její zobrazení v samostatném okně (tlačítko v pravém horním rohu). Při kliknutí na jednotlivé vyznačené body se z levé strany rozbalí navigační menu. Jednotlivé vrstvy lze skrýt nebo zobrazit podle Vašeho výběru.

Projekty

Níže naleznete přehled všech projektů, kterým jsme poskytli finanční podporu v rámci výzev MAS Jablunkovsko. Projekty jsou řazeny chronologicky podle termínu realizace. Projekty lze dále vybrat podle plánovacího období, katastru obce, ve které byly realizovány i podle operačního programu.

Pozn.: použité zkratky programů: PRV - Program rozvoje venkova, IROP - Integrovaný regionální operační program, OPŽP - Operační program Životní prostředí

Technologie na pastvinu

Datum konání: 4. 6. 2022

TECHNOLOGIE NA PASTVINU

Hlavním cílem projektu byl nákup napájecího vozu, který zaručí celoroční moderní způsob napájení koní na pastvinách. Pořízením vozu došlo ke snížení nákladů a časové úspoře především díky možnosti automatického doplňování vody a napájení.

Více

Publikováno 10. 4. 2023 23:33

Modernizace farmy

Datum konání: 1. 6. 2022

MODERNIZACE FARMY

Hlavním cílem projektu je pořízení nového secího stroje pro přísev trav na pozemcích zemědělského podniku. Přísevem s využitím nového stroje dojde k postupnému obnovení poškozené části pozemku (vlivem klimatických podmínek, pobytu zvířat na pozemcích apod.

Více

Publikováno 10. 4. 2023 23:38

Obnova vybavení v KD MS PZKO Vendryně

Datum konání: 28. 3. 2022

OBNOVA VYBAVENÍ V KD MS PZKO VENDRYNĚ

Hlavní cíl projektu s plným názvem „Obnova vnitřního vybavení v kulturním domě MS PZKO Vendryně“ s registračním číslem 21/007/19210/780/152/001402, spočívá ve zkvalitnění a rozšíření vybavení Domu MS PZKO Vendryně. Dům slouží jako jediné kulturní centrum pro všechny občany a spolky ve Vendryni.

Více

Publikováno 10. 4. 2023 23:40

Vybavení klubovny SDH Vendryně

Datum konání: 5. 1. 2022

VYBAVENÍ KLUBOVNY SDH VENDRYNĚ

Cílem projektu s názvem „Vybavení klubovny SDH Vendryně“ je dovybavení klubovny v nově postavené hasičské zbrojnici a vznik zázemí pro všechny členy Sboru dobrovolných hasičů a dalších spolků. Klubovna je využívána pro pořádání schůzí, besed, přednášek apod.

Více

Publikováno 10. 4. 2023 23:45

Veřejné prostranství obce Vendryně

Datum konání: 28. 12. 2021

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ OBCE VENDRYNĚ

Cílem projektu s názvem „Veřejné prostranství obce Vendryně“ je úprava ploch a zkulturnění veřejných prostranství v obci. V rámci projektu byly pořízeny stojany na kola, lavičky pro místa k odpočinku a nové odpadkové koše na zastávkách veřejné autobusové dopravy.

Více

Publikováno 10. 4. 2023 23:42

Modernizace učebny ICT a odborné učebny PC

Datum konání: 31. 8. 2018

Stávající vybavení odborné učebny počítačů neumožňovalo adekvátně reagovat jak na potřeby trhu práce, tak i na společenské potřeby.

Více

Publikováno 24. 3. 2024 11:35