Ostatní materiály

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA 26. 6. 2015

V pátek dne 26. 6. 2015 se uskutečnilo setkání zastupitelů veřejné správy. Bylo zde projednáváno přerozdělení finančních alokací mezi jednotlivé dotační programy a následně proběhla diskuze na téma podporovatelných projektů apod.

Více informací naleznete v přiložené prezentaci.

Prezentace.ppt (3,6 MB)