Pravidla pro implementaci strategie MAS a předkládání projektů PRV

Dne 7.4.2016 Ministr zemědělství schválil pravidla pro implementaci strategie MAS a pravidla pro provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Pravidla obsahují obecné podmínky, ve kterých je popsán způsob administrace a realizace projektů, společné podmínky pro jednotlivé aktivity, které obsahují základní podmínky pro způsobilost projektů a způsob jejich prokazování a dále specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků, resp. Fichí obsažených ve strategiích MAS.

Pravidla týkající se konečných příjemců ke stažení - zde.

Informace na stránkách Ministerstva zemědělství - zde.