Příloha 1: Vývoj počtu obyvatel v obcích

Tento dokument obsahuje data o vývoji počtu obyvatelstva všech obcí na území Místní akční skupiny Jablunkovska za časové období 2005-2015 vždy k 1. lednu daného roku. Písemnost bude připojena ke strategickému plánu formou přílohy. Ačkoli již zmíněný plán obsahuje analýzu vývoje počtu obyvatelstva za celé území souhrnně, považujeme za vhodné vyjádřit tento ukazatel ve vztahu ke konkrétní obci. Data naleznete v níže přiložené dokumentu

priloha_1_vyvoj_poctu_obyvatel.pdf (419,3 kB)