Příloha 2: Seznam mateřských a základních škol na území MAS Jablunkovsko

 Jelikož ve strategickém dokumentu Místní akční skupiny Jablunkovsko je pouze počet mateřských a základních škol v území, doplňujeme tyto informace pomocí přílohy č. 2. Zde naleznete podrobné informace o mateřských a základních školách v území, včetně kontaktních údajů k danému zařízení.

ploha 2 - seznam škol.pdf (123,1 kB)