Příloha 3: Seznam sociálních zařízení a služeb na území MAS Jablunkovsko

Tato doplňující příloha uvádí podrobné informace o sociálních službách a zařízeních sociálních služeb, která se nejen vyskytují na území Místní akční skupiny Jablunkovsko, ale také v jeho blízkém okolí. Dokument bude opět přiložen ke strategickému plánu území.