Podmínky pro přistoupení partnerů vč. práv a povinností partnera MAS

I vy se můžete stát partnerem MAS Jablunkovsko. Při vstupu nový partner prohlašuje, že souhlasí se   stanovami MAS  . Zároveň musí splňovat podmínku, že má bydliště, sídlo nebo provozovnu v území působnosti MAS Jablunkovsko, tedy na území některé z členských obcí, nebo prokazatelně na daném území místně působí.Staňte se partnerem MAS, kontaktujte nás, vyplňte přihlášku, ve které se přihlásíte k některé ze zájmových skupin. Vaše členství bude projednáno na nejbližší valné hromadě. Podrobné informace o členství naleznete ve stanovách MAS Jablukovsko.

 Přihláška partnera k přistoupení do MAS Jablunkovsko.docx (65,8 kB)