Komunitní rozvoj Jablunkovska

MAS Jablunkovsko realizuje projekt, jehož hlavním cílem je přispět k rozvoji venkovských oblastí prostřednictvím zajištění činnosti manažerů a poradců MAS Jablunkovsko. Projekt získal podporu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpory Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2015. Projekt
je zaměřen především na poskytování poradenství a spolupráci směřující k rozvoji regionu Jablunkovska.

Hlavní aktivity projektu:

  1. Poradenství a spolupráce v oblasti komunitního rozvoje venkova se zaměřením na základní dotační poradenství, strategické a projektové poradenství, metodu LEADER
  2. Zpracovávání a realizace projektových záměrů v regionu MAS Jablunkovsko
  3. Rozšiřování a prohlubování znalostí, zkušeností a schopností manažerů/poradců
  4. Zajištění fungování organizace žadatele vč. jednání orgánů a setkání místních aktérů

Termín realizace projektu: listopad 2015 – červen 2016

Dotace celkem: 300 000,00 Kč

Kontaktní formulář ke konzultacím záměrů - zde.

                                   

                       Projekt získal podporu z rozpočtu Moravskoslezského kraje