Zapojení do projektu Flexibilní zaměstnanost

Od března roku 2017 jsme se zapojili do projektu Flexibilní zaměstnanost pro osoby pečující a dlouhodobě nezaměstnané. Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002521. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.