Semináře IROP

Aktuální:

V současné době nejsou aktuální žádná školení k výzvám IROP.

 

Archiv:

Semináře a školení pro žadatele:

Výzva č. 1 - PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - Pozvánka na seminář

Výzva č. 2 - PODPORA ROZVOJE INFRASTRUKTURY PRO SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ -  Pozvánka na seminář 

Výzva č. 3 - PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURY (SOCIÁLNÍ BYDLENÍ) - Pozvánka na seminář

Výzva č. 4 - BEZPEČNOST A BEZBARIÉROVOST NA KOMUNIKACÍCH - Pozvánka na seminář

Výzva č. 5 - PODPORA PROVÁZANOSTI RŮZNÝCH DRUHŮ DOPRAVY - Pozvánka na seminář

Výzva č. 6 - DOPLNĚNÍ SÍTĚ CYKLOTRAS A CYKLOSTEZEK - Pozvánka na seminář

Výzva č. 7 - ZKVALITNĚNÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - Pozvánka na seminář