Výzva č. 1 IROP

Termín vyhlášení výzvy: 15.3.2017 - 11.5.2017

Celková alokace výzvy: 3 820 000 Kč

V rámci této výzvy byly přijaty celkem 2 žádosti o podporu. Celková výše požadované podpory je 2 927 135 Kč. Progamový výbor se na svém zasedání konaném dne 6. 11. 2017 usnesl na doporučení k financování obou žádostí o podporu.

Seznam přijatých žádostí o podporu

Seznam projektů doporučených k financování MAS

Text výzvy

Př. č.  1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Př. č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Směrnice č. 6 - Způsob hodnocení a výběru projektů (interní postupy)

 

Oznámení o změně výzvy ze dne 26.4.2017

Dodatečné informace k výzvě ze dne 12.4.2017