Výzva č. 2 IROP

Termín vyhlášení výzvy: 15.5.2017 - 30.6.2017

Celková alokace výzvy: 3 780 000 Kč

V rámci této výzvy byly přijaty celkem 2 žádosti o podporu. Celková výše požadované podpory je 5 679 126 Kč. Progamový výbor se na svém zasedání konaném dne 29. 11. 2017 usnesl na doporučení k financování jedné žádostí o podporu. Druhá žádost o podporu byla zařazena na seznam náhradních projektů.

 Seznam přijatých žádostí o podporu 

Seznam projektů doporučených k financování MAS

Seznam náhradních projektů

 

Text výzvy

Př. č.  1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Př. č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Seminář pro žadatele

 

Směrnice č. 6 - Způsob hodnocení a výběru projektů (interní postupy)