Výzva č. 3 IROP

Termín vyhlášení výzvy: 15.5.2017 - 30.6.2017

Celková alokace výzvy: 790 000 Kč

V rámci této výzvy byly přijaty celkem 2 žádosti o podporu. V této výzvě byla podána jedna žádost o podporu. Žadatel ve fázi hodnocení žádosti od projektu odstoupil.

 

Text výzvy

Př. č.  1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Př. č. 2 Kritéria věcného hodnocení

Seminář pro žadatele

 

Směrnice č. 6 - Způsob hodnocení a výběru projektů (interní postupy)