Výzva č. 4 IROP

Termín vyhlášení výzvy: 15.5.2017 - 30.6.2017

Celková alokace výzvy: 4 000 000 Kč

V rámci této výzvy byly přijaty celkem 4 žádosti o podporu. Celková výše požadované podpory je 5 780 441 Kč. Progamový výbor se na svém zasedání konaném dne 12. 1. 2018 usnesl na doporučení k financování všech podaných žádostí o podporu.

 Seznam přijatých žádostí o podporu 

 

Text výzvy

Př. č.  1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Př. č. 2 Kritéria věcného hodnocení

 

Směrnice č. 6 - Způsob hodnocení a výběru projektů (interní postupy)

Seminář pro žadatele