Výzva č. 5 IROP

Termín vyhlášení výzvy: 15.5.2017 - 30.6.2017

Celková alokace výzvy: 3 266 000 Kč

V rámci této výzvy byly přijaty celkem 2 žádosti o podporu. Celková výše požadované podpory je 4 440 460 Kč. Progamový výbor se na svém zasedání konaném dne 12. 1. 2018 usnesl na doporučení k financování jedné žádosti o podporu. Žádost o podporu, která se umístila jako druhá v pořadí bude zařazena na seznam náhradních projektů.

Seznam přijatých žádostí o podporu

 
 

Text výzvy

Př. č.  1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

Př. č. 2 Kritéria věcného hodnocení

 

Směrnice č. 6 - Způsob hodnocení a výběru projektů (interní postupy)

Seminář pro žadatele