Aktuální výzvy MAS:

Dne 1. 2. 2018 bude MAS Jablunkovsko vyhlašovat 3. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova ve dvou oblastech:

1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

- oprávněným žadatel je zemědělský podnikatel, výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv nebo
jiný subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů

- míra podporyčiní 35 - 50 %

2. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

- oprávněným žadatelem je podnikatelský subjekt (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci

- míra podpory činí 25 - 45 %

 

Bižší informace zde.

 

  Uzavřené výzvy MAS:

Výzva MAS 1 PRV

Výzva MAS 2 PRV