Výzva č. 2 PRV - uzavřená

Dne 5. 5. 2017 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci výzvy MAS 2 PRV. V rámci této výzvy bylo přijato celkem 12 žádostí o dotaci. Celková výše požadované dotace je 8 702 763 Kč. Dne 4. 7. 2017 byly programovým výborem vybrány projekty k financování v rámci 2. výzvy. Celkem bylo vybráno 10 projektů a celková částka podpory činí 8 109 363 Kč.

 Seznam přijatých žádostí o dotaci

Seznamy projektů doporučené k financování v rámci výzvy č. 2 PRV

 

Text výzvy 

Fiche 1 Investice do zemědělských podniků

Fiche 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských výrobků

Fiche 3 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Fiche 4 Neproduktivní investice v lesíchPříloha č. 1 - Soulad se SCLLD

Příloha č. 2 - Seznam vstupů

Příklad vylnění přílohy č. 2

 

Manuál hodnocení, hodnocení a výběr projektů

Způsob výběru projektů na MAS Jablunkovsko

Etický kodex člena výběrové komise MAS Jablunkovsko