Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Life for Biodiversity/ Ze života Biodiverzity

Life for Biodiversity/ Ze života BiodiverzityMAS Jablunkovsko je partnerem projektu LIFBIO, jehož nositeli jsou infinity-progress z.s. (Česká republika), technologická firma ANTIK ART LLC (Arménie), neziskové sdružení Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen (Rakousko) a nezisková nevládní organizace Form2you (Portugalsko)

Projekt LIFBIO podporuje mezi pracovníky s mládeží, mladými lidmi a širší veřejností zájem o přírodní vědy a environmentální otázky specificky zaměřené na oblast klimatických změn, které mají ničivý dopad na biologickou rozmanitost. Té razantně v posledních desetiletích ubývá a stává se tak materiálním rizikem pro každého člověka.

Projekt se zaobírá otázkami změny klimatu a zachováním biologické rozmanitosti, analyzuje a popisuje vybrané regiony partnerských zemí. Výsledné poznatky budou poskytnuty pracovníkům s mládeží a mladým lidem za účelem získání dovedností k jednání v zájmu biologické rozmanitosti.

Zaobírat se příčinami úbytku biodiverzity a dopady na krajinu znamená nejprve získat znalosti a pochopení problematiky úbytku biodiverzity prostřednictvím kritického myšlení a procesů řešení problémů nebo vést politické aktivistické akce a posílit změnu myšlení.

Různorodost živých druhů na Zemi klesá alarmující rychlostí kvůli lidským činnostem, od ničení přirozených stanovišť po emise skleníkových plynů, které způsobují změnu klimatu. Ztráta biologické rozmanitosti představuje existenční hrozbu pro ekosystémy, globální ekonomiku a tím i pro každého člověka.

 

Bližší informace v sekci Spolupráce a propagace: https://www.masjablunkovsko.cz/spoluprace-a-propagace/life-for-biodiversity-ze-zivota-biodiverzity